Linki

Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu World Hearing Center

Strona główna

Leczenie częściowej głuchoty

Coraz lepsze rezultaty w leczeniu głębokiego niedosłuchu, w szczególności u młodszych dzieci, zachęcają nas do podejmowania kolejnych wyzwań i wdrażania do praktyki klinicznej najnowszych rozwiązań technologicznych. W wyniku takich działań udało się opracować nową generację implantów, które zostały zaprojektowane wspólnie przez naukowców, bioinżynierów i producentów implantów. Wielu specjalistów z różnych części świata - USA, Australii i Europy stale poszukuje nowych sposobów zwiększenia wydajności implantów ślimakowych, aby móc zaoferować pacjentom możliwość swobodnej komunikacji z otoczeniem. Jesteśmy świadkami niezwykłych zmian i szybkiego postępu technologicznego związanego z implantami słuchowymi, obejmującego między innymi strategię kodowania mowy, strategię implantacji, dopasowanie implantów, nowe typy elektrod jak i oprogramowanie komputerowe dające możliwość dopasowania implantu stacjonarnie w ośrodku jak i na odległość.